Известен факт е, че урбанизацията ще доведе до концентрирането на над 60% от населението в градовете до 2030 г., като придвижването и транспортът на хората не са единственият проблем, пред който сме изправени.

Компанията Renаult е подготвила много интересен експеримент, включващ тестове на автомобила Renault EZ-FLEX, които ще продължат две години. За целта Renault EZ-FLEX ще бъде предоставен за ползване на различни професионалисти, компании, градове и общини в Европа. Анализът на получените данни заедно с обратната връзка от късметлиите, които ще използват EZ-FLEX за това време, ще даде възможност на Renault да проектира автомобили, които ще се адаптират лесно към развитието на градската логистика.


Renault EZ-FLEX е компактен и маневрен автомобил за бързи доставки, като е проектиран да се движи безпроблемно в града. Притежава оптимални размери спрямо товарното си пространство: дължина (3.86 м), широчина (1.65 м) и височина (1.88 м), което му позволява безпроблемен достъп и лесно паркиране навсякъде. Като електрически автомобил EZ-FLEX ще предлага пробег от 100 км, което е достатъчно за нуждите на градските куриерски услуги (доставките в града изискват среден дневен пробег от 50 км).