Bridgestone + Microsoft = иновативна система за мониторинг на гумите

Bridgestone + Microsoft = иновативна система за мониторинг на гумите

1 | 12.07.2020