HiComm септември 2019: списание за нови технологии и комуникации – брой 213

HiComm септември 2019: списание за нови технологии и комуникации – брой 213

9 | 16.09.2019